Matlamat:

SELCARE Clinic sebagai juara Pusat Penjagaan Kesihatan & Hub “Penyakit Tropikal” Program penyelidikan “Pembangunan & Penilaian Kit Ujian Pesat Arbovirus”.

Pengemaskinian:

Sedang menunggu keputusan daripada Jawatankuasa Etika Penyelidikan UMMC.